Договір публічної оферти купівлі-продажу товарів

Цей договір, адресований споживачам і є офіційною і публічною пропозицією продавця укласти договір купівлі-продажу товару, предмет і умови якого вказані у відповідному розділі сайту https://dellparts.com.ua/page/rules. споживач, діючи з метою придбання товару, приймає умови цього Договору (далі-договір) про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. ст.633, 641 та гл. 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).

1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти продавця, споживач стає покупцем.

1.3. Укладаючи договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що продавець має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення< / p>

2.1. Продавець — фізична або юридична особа виробляє продаж товарів на сайті.

2.2. Товар — опублікований на сайті інтернет-магазину перелік товарів, за якими вказується ціна, назва та опис товару . Також товар може супроводжуватися його зображенням.

2.3. Покупець — дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримує інформацію від Продавця, що розміщує замовлення на покупку товарів, які представлені на сайті інтернет-магазину, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа / фізична особа-підприємець.

2.4. Замовлення — оформлена і розміщена заявка покупця на покупку товарів, адресована продавцю.

2.5. Сайт інтернет-магазину – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://dellparts.com.ua/.

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим договором продавати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на сайті інтернет-магазину, а покупець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим договором, купувати Товар і оплачувати його вартість.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не знаходиться в спорі, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

3.3. Продавець і покупець підтверджують, що цей договір не є фіктивним, уявною угодою, угодою, що здійснюється під впливом насильства або обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, що регулює сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації товару.

3.5. Покупець приймає умови цього договору в момент оформлення замовлення шляхом натискання на кнопку “Оформити замовлення”, що означає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору і згоду з його Умовами. Надалі заперечення від покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє продавця від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право продавця скасувати замовлення в односторонньому порядку.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець оформляє замовлення на сайті інтернет-магазину самостійно, шляхом додавання обраних товарів у віртуальний кошик і натискаючи кнопку “ купити ”.

4.2. Оформити замовлення на товари можна, в тому числі за номером телефону, який вказаний на сайті інтернет-магазину.

5. Ціна і порядок оплати

5.1. Ціна кожного окремого товару визначається продавцем і вказується на сайті інтернет-магазину. Ціна Замовлення визначається шляхом складання ціни всіх включених в замовлення товарів і ціни доставки, яка дорівнює сумі підлягає до оплати, що вказується на сайті інтернет-магазину при оформленні замовлення в момент його розміщення.

5.2. Ціна договору дорівнює ціні замовлення. Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.

5.3. Покупець здійснює оплату товару згідно замовлення. Покупець самостійно вибирає один з таких способів оплати:

&Bull; готівковий розрахунок;

&Bull; безготівковий розрахунок;

• за допомогою електронних платіжних систем;

• за допомогою платіжних терміналів.

5.4. Оплата послуг здійснюється в національній валюті України. Доступні покупцям способи оплати товарів залежать від технічних можливостей і комерційних домовленостей продавця з фінансовими партнерами. Доступні способи і особливості здійснення оплати обраних Покупцем Товарів вказуються на сторінці оформлення замовлення на сайті або повідомляються іншим чином в залежності від обраного способу оформлення замовлення.

5.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок продавця або його представника. Факт оплати замовлення свідчить про згоду покупця з умовами цього Договору.

5.6. Доставка замовлення продавцем виконується після повної оплати товару.

5.7. Ціна товару, що вказана на сайті інтернет-магазину, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

5.8. До моменту зарахування коштів покупця на розрахунковий рахунок продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність товару продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення замовлення, в результаті чого, можуть збільшитися терміни обробки замовлення. У разі необхідності здійснення повернення грошових коштів продавцем покупцеві для здійснення повернення грошових коштів покупець зобов'язаний повідомити продавцю реквізити банківського рахунку, на який продавець зобов'язаний перерахувати кошти.

6. Умови повернення

6.1. У разі невірного зазначення ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець при першій можливості інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з покупцем дане Замовлення вважається анульованим автоматично. Якщо замовлення було оплачено, продавець повертає покупцеві сплачену за замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок Покупця або іншим прийнятним способом.

6.2. При оформленні замовлення, Покупець погоджується з тим, що він має право відмовитися тільки від усього Замовлення, а не від його частини.

7. Обов'язки продавця

7.1. Надавати правдиву інформацію про товари, ціни на них а також умови доставки товару.

7.2. Поставити Товар відповідно до умов замовлення.

7.3. Гарантувати відповідність якості товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов цього Договору.

7.4. У разі зміни терміну поставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов поставки. Продавець інформує покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку.

8. Обов'язки покупця

8.1. Надавати продавцю достовірну, правдиву і коректну інформацію.

8.2. Оплачувати Товар, згідно замовлень, за вказаною в них ціною.

8.3. При прийомі замовлення провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього пошкодження упаковки у разі відсутності зовнішніх пошкоджень упаковки підписатися в накладній (квитанції, реєстрі тощо) про отримання замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути Товар на предмет цілісності його індивідуальної упаковки і наявності зовнішніх пошкоджень на ній.

8.4. У разі наявності претензій вимагати від представника служби поставки скласти Акт зовнішнього огляду і Акт прийому-передачі в 3-х примірниках. В акті огляду описуються пошкодження зовнішньої упаковки, а в акті прийому-передачі описуються всі пошкодження індивідуальної упаковки товару.